Udělejte něco pro své zdraví a začněte cvičit s correctfoot

Objednat svojí destičku můžete ihned pomocí našich stránek

Objednat

CORRECTFOOT

Correctfoot (dále CF) není pouze labilní plochou, umožňující senso-motorický trénink. Hlavní jeho předností je zpětná vazba, umožňující kontrolovat postavení opírající se končetiny. Zejména distribuci tlaků v bodech opory. Tato kontrola je nezbytná pro korekci špatného postavení cvičené končetiny. Je podmínkou nalezení atitudy (spoušťové polohy) umožňující spuštění svalových souher, jež zajišťují dynamickou stabilizaci (DS) zatížených kloubů. Cvičení v kontextu DS jsou výhodná pro prevenci a terapii různých poškození pohybového systému, vázaného na úraz či jednostranné přetížení.

Základní cvičení nohy v „sedostoji“

Cvičební poloha

Výchozí poloha v sobě spojuje prvky sedu i stoje. Postavíme se před „barovou stoličku“. Chodidla jsou rovnoběžná ve vzdálenosti mírně větší než je vzdálenost boků. Poté se na ni posadíme. Kolena jsou nad špičkami chodidel (nad palci) a sedací hrboly se pevně opírají o stoličku. Trup nachýlíme dopředu tak, aby se hlava dostala téměř nad kolena. Zkontrolujeme bederní lordózu (například přiložením ruky), jež by měla sahat od křížové kosti do středu hrudníku. Následně upravíme polohu hlavy (pocit uvolněného protažení šíje) a ramen (pocit široké uvolněné pozice). Ruce, pokud nekontrolují polohu, volně visí podél těla.

Correctfoot podložíme pod chodidlo cvičené nohy tak, že 2.prst a střed paty leží na středové linii a stimulační podložka je přesně pod vrcholem podélné klenby. (viz. obrázek) Polohu špičky 2. prstu si můžeme na středové linii označit přilepením kolečka, jež nám usnadní opakované zaujetí pozice. Balanční kuličku CF položíme na předem označenou linii na podlaze. Tu lze také nouzově vyznačit dodatečným položením podlouhlého předmětu (např. tužky) na podlahu, přesně před osu CF. Linie na podlaze musí směřovat přímo v před, „ve směru chůze“. Druhou nohu můžeme mírně vytočit do strany, osa chodidla i koleno leží v jedné rovině. (viz. obr.) Výhodné je cvičit proti velkému zrcadlu.

Cvičení

V počáteční fázi cviku chodidlem vyrovnáme destičku CF rovnoběžně s podlahou (nesmí se nikam ani trochu naklánět) a osu CF ustavíme nad označenou linii. Následně nad ni ustavíme i koleno. V tomto musíme být velmi precisní. Současně kontrolujeme polohu trupu, která se nesmí vychýlit z výchozího postavení. Ve druhé fázi postupně přenášíme zátěž na CF, jako bychom chtěli vstát. Výchozí poloha se však vnějškově nezmění, jen se zvýrazní. Sedací hrboly se stále opírají o stoličku. Zátěž zvyšujeme pouze k bodu, nad nímž bychom ztratili kontrolu nastavení. K tomu nesmí dojít! Současně sledujeme aktivní uvolnění šíje a ramen. V zátěžové fázi cviku setrváme několik sekund a následně se vrátíme zpět do fáze 1. V konečné třetí fázi nohu v sedu úplně uvolníme (aniž bychom ji sundali z CF) a uděláme několik relaxačních pohybů v koleni a kotníku (např. kroužky). Postup podle potřeby několikrát zopakujeme.

Pocity

V zátěžové fázi cviku hledáme pocit silného zpevnění celé opírající se nohy a protažení tělesné osy. Na chodidle cítíme zvýraznění a zpevnění klenby. Palec se protahuje a opírá současně s malíčkem a malíkovou hranou. Ostatní prsty jsou protažené, ale bez opory. Pokud prsty reagují jinak, vědomě se je snažíme uvolnit a protáhnout. Další pocity hledáme v oblasti šíje a ramen, kde bychom měli vnímat uvolnění a „prodloužení“.

Chyby

Chybou je jakékoliv porušení výchozího postavení. Nejčastěji se jedná o pozici chodidel uvnitř linie kyčlí (čím nižší sed, tím musí být širší postavení nohou), vnější rotace nebo naklonění chodidla. Pozor také na jeho správné usazení na CF. Bederní páteř nesmíme flektovat. Další častou chybou v zátěžové fázi je předsunutí hlavy spojené s vytažením ramen.

Použití

Cvičení je obecně využitelné pro zlepšení stability nártů, kotníků a kolen. A to jak vrozených, tak posttraumatických poruch. Výhodné je také využití v rehabilitaci po operacích zmíněných kloubů. Druhou oblastí využití je korekce deformit chodidel, zejména propadlé klenby, haluxů a deformit prstů. Cvičení také zlepšuje hluboké čití a tím celkové vnímání opory chodidla o terén.